Navigation und Service

Der Krieg in der Ukraine


Informationen für geflüchtete Schülerinnen und Schüler und Unterstützungslehrkräfte aus der Ukraine.

Letzte Aktualisierung: 25.01.2024

Jetzt bewerben: Lehrkräfte für ukrainische Schülerinnen und Schüler/ Допоміжний персонал (ж/ч/і) для викладання німецької мови як другої мови (DaZ) в загальноосвітніх школах землі Шлезвіг-Гольштейн 

FAQ zur Einstellung von Lehrkräften

Stellenausschreibung : Unterstützungslehrkräfte (w/m/d) für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an allgemeinbildenden Schulen des Landes Schleswig-Holstein / Допоміжний персонал (ж/ч/і) для викладання німецької мови як другої мови (DaZ) в загальноосвітніх школах землі Шлезвіг-Гольштейн

Unterstützungslehrkräfte (w/m/d) für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an allgemeinbildenden Schulen des Landes Schleswig-Holstein in befristeter Beschäftigung zunächst bis zum 31. Dezember 2024 mit maximal 27,00 Wochenstunden.

Das ausgeschriebene Aufgabengebiet umfasst:

 • Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Unterricht in Sprachlerngruppen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für ukrainische Flüchtlinge
 • Einbringen von Erfahrung aus der Lebenswelt der Flüchtlinge sowie Schulung sozialer und gesellschaftlicher Kompetenzen zur Integration in Gesellschaft und Schule
 • weitere mit der Lehrtätigkeit verbundene Aufgaben (Organisation der Lernumgebung, Begleitung von Exkursionen, Praxiserkundungen und an außerschulischen Lernorten, Vorbereitung von didaktischen Arbeitsmaterialien, unterrichtsnahe technisch-administrative Aufgaben (Führen von Schülerlisten, Anwesenheitskontrolle u.a.)

Das Anforderungsprofil:

Zwingend erforderlich sind

Bachelor/Master Abschluss in einem Lehramtsstudium
Ukrainische Sprachkenntnisse (Niveau Muttersprache)
Grundlegende Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache

Wünschenswert sind

Erfahrungen in der Unterrichtspraxis
Einfühlungsvermögen
Teamfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Zuverlässigkeit
Durchsetzungsfähigkeit
Bereitschaft zur Einarbeitung in das deutsche Schulsystem

Wir bieten Ihnen:

Die Eingruppierung bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und erfolgt (je nach Qualifikation) in der Entgeltgruppe 10 oder 9 TV-L.

Ausschreibung

Публічне оголошення про вакансії

 

Міністерство загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури землі Шлезвіг-Гольштейн шукає якомога швидше

 

Aсистентів викладачів (ж/ч/і) для викладання німецької мови як другої мови (DaZ) в загальноосвітніх школах землі Шлезвіг-Гольштейн

 

в рамках строкового працевлаштування спочатку до 31 грудня2024 року,  з навантаженням максимально 27 годин на тиждень

 

Вказана у вакансії сфера діяльності включає:

 • Підтримку вчителів при плануванні, проведенні та подальшому опрацюванні уроків у групах вивчення мови з німецькою як другою мовою (DaZ) для українських біженців
 • Залучення досвіду з життєвого середовища біженців, а також викладання соціальних і суспільних компетенцій для інтеграції в суспільстві та школі
 • Інші завдання, пов’язані з навчальною діяльністю (організацію навчального середовища, супроводження екскурсій, практичних занять в школі та під час позакласних годин,  підготовку дидактичних робочих матеріалів, виконання техніко-адміністративних завдань, пов’язаних з навчанням (ведення списків учнів, перевірку відвідування та інше)

 

Профіль вимог:

 

Обов’язково необхідними є

 • Ступінь бакалавра/магістра у викладацькій освіті
 • Володіння українською мовою (рівень рідної мови)
 • Базові знання німецької та/або англійської мови

Бажаними є

 • Досвід викладацької практики
 • Розуміння
 • Вміння працювати в команді
 • Почуття відповідальності
 • Надійність
 • Здатність досягати мети
 • Готовність до зближення з німецькою шкільною системою

Ми пропонуємо Вам:  

Класифікація визначається відповідно до колективного договору для публічної служби земель (TV-L) і відбувається (залежно від кваліфікації) з включенням до групи тарифних ставок 10 або 9 TV-L. 

Земельний Уряд прагне працевлаштовувати людей з обмеженими можливостями. Перевагу буде надано особам з істотними обмеженнями та прирівняним до них особам за умови наявності відповідної придатності. 

Неповна зайнятість є можливою. 

Будь ласка, подайте Вашу заяву (заяву, автобіографію, довідку про несудимість, сертифікати, копію документа, що посвідчує особу, копію довідки про  проживання та дозвіл на роботу) виключно в електронній формі на адресу unterstuetzungslehrkraefte.ukraine@bimi.landsh.de 

Нам не потрібно надавати паспортні фото/фото для заяв на вакансію. 

Вказівка: до початку роботи необхідно надати доказ захисту від кору. Якщо на момент прийняття на роботу таке підтвердження буде відсутнє, його необхідно буде подати впродовж 6 тижнів. 

Якщо у Вас виникнуть питання, Ви також можете звернутися на гарячу лінію, телефон 0431 988-5897

 

Захист даних 

Інформацію згідно статті 13 базової Постанови «Про захист даних» (DSGVO) щодо опрацювання персональних даних в оголошеннях про прийняття на роботу можна знайти в наступних роз’ясненнях:

 

Інформація згідно статті 13 базової Постанови «Про захист даних» (DSGVO) щодо опрацювання персональних даних в оголошеннях про прийняття на роботу

 

 1. Назва дій по опрацюванню

Наведена нижче інформація згідно статті 13 DSGVO має на меті надати Вам узагальнення про опрацювання Ваших персональних даних Міністерством загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури землі Шлезвіг-Гольштейн у рамках Вашої заяви по оголошенню про прийняття на роботу та Ваших прав відповідно до DSGVO. 

 

Ім’я та контактні дані відповідальних осіб

Відповідальним за обробку персональних даних є: 

Міністерство загальної та професійної освіти,

науки, досліджень та культури землі Шлезвіг-Гольштейн

Відділ набору нових кадрових співробітників

III 25

Брунсвікер Штрассе 16-22

24105 м. Кіль

Тел. 0431 988-5897

 

 1. Контактні дані Уповноваженого з захисту даних

З уповноваженою з захисту даних Міністерства загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури можна зв’язатися за вище вказаною адресою або по електронній пошті: DatenschutzbeauftragterMinisterium@bimi.landsh.de

 

 • Цілі опрацювання

Ваші персональні дані будуть опрацьовані для того, щоб провести процедуру оголошення про прийняття на роботу відповідальним відділом кадрів наступним чином:

 • Створення списку (списків) заяв на вакансії
 • Запрошення на співбесіду і/або відбіркову співбесіду
 • Проведення співбесід і відбіркових співбесід, включно з окремою процедурою відбору (наприклад, співбесіда в рамках конкурсу на вакантну посаду)
 • Рішення про відбір
 • Відмова
 • Згода

З цією метою ми, як правило, опрацьовуємо отриману від Вас наступну інформацію, яка зберігається у відповідних системах обробки даних Міністерства загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури. При цьому мова йде про дані, які використовуються в процесі подання заяв на вакансії, зокрема в документах Вашої заяви, при необхідності,  даних в долученій особистій справі, даних, які озвучувалися в ході співбесіди чи під час проведення відбору в рамках конкурсу на вакантну посаду: 

 • Особисті ідентифікаційні дані: ім’я, прізвище, науковий ступінь за наявності, дата народження, місце народження, громадянство тощо.
 • Контактні дані: адреса, номер телефону, електронна пошта
 • Особисті дані, дані про освіту та трудову діяльність
 • Дані, що підтверджують відповідність критеріям вимог відповідно до профілю вакансії/оголошення про вакансію
 • Дані про інші кваліфікації
 • При необхідності наведені нижче, зокрема захищені дані про здоров’я у розумінні статті 9 DSGVO (наприклад, дані про наявність істотних обмежень чи прирівняних до них або дані про стан здоров’я для встановлення працездатності/службової придатності).

 

Для проведення конкурсної процедури нам потрібні ті Ваші персональні дані, які є необхідними для прийняття рішення про початок службових/трудових відносин. Відсутність відповідних персональних даних в документах заяви може призвести до її неврахування. Якщо Ви не надасте необхідні дані, Ваша заява у відповідному випадку може бути опрацьована не в повному обсязі або відсутня інформація не зможе бути врахована. 

Правові основи опрацювання

Ваші дані будуть опрацьовані згідно частини 1 § 85 Закону землі «Про державних службовців» та частини 1 § 15 Закону землі «Про захист даних».

 

 1. Якщо в рамках процесу подання заяви на вакансію Ви повідомите дані про стан здоров’я у розумінні статті 9 DSGVO (наприклад, дані про наявність істотних обмежень чи прирівняних до них), вони будуть опрацьовані згідно частини 2 статті 9, літера b DSGVO у поєднанні з § 164 СК IX.

 

 1. Отримувачі або категорії отримувачів персональних даних       Ваші персональні дані, як правило, передаватимуться:
  • Керівництву відділу кадрів,
  • Керівництву спеціалізованого відділу,
  • Уповноваженому/-ій з гендерної рівності,
  • Представництву персоналу,
  • Представництву осіб з істотними обмеженнями,
  • при потребі керівництву нижче стоячим органом і/або керівництву спеціалізованого підрозділу цього органу, якщо Міністерство загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури проводить відбірні процедури для цього органу,
  • при потребі державній/державному секретарю і/або міністерці або міністру та
  • при потребі особі за посадою, яка супроводжує процес відбору (наприклад, проводить відбiр в рамках конкурсу на вакантну посаду),
  • при потребі особам з центрального менеджменту із відділу Прем'єр-міністрa землі Шлезвіг-Гольштейн - Державній канцелярії – якщо вона повинна бути залучена.
  • при потребі відповідальній службі із питань імміграції/іноземців

Ці особи беруть участь у прийнятті рішення щодо відбору на посаду. Технічну роботу систем опрацювання даних (наприклад, MS Word, MS Excel або MS Outlook) здійснює уповноважений на опрацювання Датапорт.  

Тривалість зберігання персональних даних

Ваші персональні дані будуть зберігатися впродовж періоду конкурсної процедури.

 

У випадку, якщо за результатами розгляду Вашої заяви відбудеться прийняття на роботу, надіслані Вами документи будуть в подальшому опрацьовані нами і приєднані до особової справи. Якщо Ваша заява на вакансію не буде успішною, тоді Ваші документи (наприклад, сертифікати, довідки) зберігатимуться впродовж часу, який є необхідним згідно частини 3 статті 17 DSGVO. Подальше зберігання може знадобитися, зокрема, для захисту від можливих правових претензій, у цьому випадку дані будуть зберігатися до юридично остаточного завершення процесу.

В решті випадків дані Міністерства загальної та професійної освіти, науки, досліджень та культури щодо процедури прийняття на роботу відповідно до пункту 4.2.2

Положення про справи Земельної Адміністрації Шлезвіг-Гольштейн будуть видалені по спливу 5 років, за винятком ситуації, коли вони будуть передані до Земельного архіву чи іншого відповідального публічного архіву.

У випадку, якщо Ви відкличете свою заяву на вакансію, документи Вашої заяви будуть видалені невідкладно.

 

 • Права зацікавлених осіб

Відповідно до базової Постанови «Про захист даних» Ви маєте наступні права:

 • Ви маєте право отримувати інформацію про дані, що зберігаються щодо Вас (стаття 15 DSGVO).
 • Якщо відповідні персональні дані неправильні, Ви маєте право на виправлення (стаття 16 DSGVO).
 • Якщо дотримані передумови закону, Ви можете вимагати видалення (стаття 17 DSGVO) або обмеження опрацювання (стаття 18 DSGVO).
 • Право на оскарження

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо вважаєте, що Ваші персональні дані будуть опрацьовані незаконно (ст. 77 DSGVO).

 

Якщо Ви хочете звернутися до Земельної Уповноваженої з захисту даних, Ви можете зв’язатися з нею наступним чином:

 

Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Postfach 7116

24171 Kiel

mail@datenschutzzentrum.de

Telefon: 0431 988-1200

Fax: 0431 988-1223

 

Подальшу інформацію Ви можете знайти на офіційному веб-сайті Земельної Уповноваженої за посиланням https://www.datenschutzzentrum.de.

Публічне оголошення про прийняття на роботу

Bewerberbogen/ Заява 

Informationen der Bewerberin und des Bewerbers zu Adresse, bevorzugter Schulart, möglichen Einsatzbereichen und zeitlichen Einsatzmöglichkeiten.

Bewerberbogen

Заява 

FAQ: Unterstützungslehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an allgemeinbildenden Schulen / Часті питання (FAQ): Допоміжний персонал для викладання німецької мови як другої мови (DaZ) у загальноосвітніх школах

 • Wer kann sich als Unterstützungslehrkraft für Deutsch als Zweitsprache an allgemeinbildenden Schulen für ukrainische Schülerinnen und Schüler bewerben?

  Bewerben können sich alle Personen mit einem Lehramtsstudium (Bachelor-, Masterabschluss oder vergleichbar). Darüber hinaus müssen ukrainische Sprachkenntnisse auf Muttersprache Niveau vorliegen sowie grundlegende Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache. Außerdem müssen Sie eine gültige Aufenthaltsgenehmigung mit der Erlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nachweisen.

 • Welche Unterlagen werden für die Bewerbung benötigt?

  Wir benötigen den ausgefüllten Bewerberbogen, Straffreiheitserklärung (siehe Homepage), Lebenslauf, Zeugnisse, sowie Kopien vom Ausweisdokument, Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis.

 • Ich habe keine Kopien von Zeugnissen. Kann ich mich trotzdem bewerben?

 Sie können Ihre Bewerbung auch einreichen, wenn Sie keine Kopien von Zeugnissen haben. Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 0431 988-5897; montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr

 • Brauche ich für die Tätigkeit an einer allgemeinbildenden Schule eine Masernschutzimpfung?

Ja, Sie benötigen einen gültigen Schutzstatus gegen Masern. Dieser ist durch Impfausweis oder eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

Wenn Sie noch keinen gültigen Schutzstatus gegen Masern haben können Sie sich trotzdem bewerben. Sie müssen den Nachweis über Masernschutz dann innerhalb von 6 Wochen nachreichen.

 • An wen ist die Bewerbung zu richten?

 Ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen senden Sie bitte an das Funktionspostfach unterstuetzungslehrkraefte.ukraine@bimi.landsh.de .

Sollten Sie ihre Bewerbung nicht elektronisch versenden können, können Sie die Unterlagen auch postalisch an folgende Adresse senden:

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Referat 25 – Unterstützungslehrkräfte Ukraine
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel

 • Wie läuft das Einstellungsverfahren ab?

Sie reichen Ihre Bewerbung mit den benötigten Unterlagen auf elektronischen Weg ein. In dem beizufügenden Bewerberbogen können Sie Einsatzwünsche angeben (Regionen, ggf. konkrete Schule). Anschließend werden die Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft. Sollten Unterlagen fehlen, melden wir uns bei Ihnen.

Im Anschluss schauen wir, wo in Ihrer gewünschten Region bzw. ob an Ihrer Wunschschule eine Einsatzmöglichkeit besteht.

 • Wie läuft es mit der Vergütung für die Unterrichtstätigkeit?

Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) und ist abhängig von Ihrem Bildungsabschluss und des Beschäftigungsumfanges.

Damit das Dienstleistungszentrum für Personal (DLZP) die Zahlung anweisen kann, müssen Vordrucke mit Ihren persönlichen Daten ausgefüllt werden. Diese würden im Falle einer Beschäftigung mit den Vertragsunterlagen versandt werden.

Für den Zahlungsverkehr ist es unumgänglich, dass Sie sich ein deutsches Konto einrichten lassen. Wenden Sie sich hierzu bitten an die örtlichen Banken und Sparkassen.

 • Ich bin ukrainische Lehrkraft und lebe bereits seit einiger Zeit in Deutschland. Kann ich mich ebenfalls bewerben?

Ja, Sie können sich ebenfalls auf die ausgeschriebene Stelle bewerben. Wir prüfen dann, ob Sie entweder als Unterstützungslehrkraft eingesetzt werden können oder ob es eine andere Einsatzmöglichkeit für Sie im Schuldienst gibt.

 • Ich habe eine Frage, die nicht von den FAQs abgebildet wird. An wen kann ich mich wenden?

Bei weitergehenden Fragen können Sie sich gerne an unsere Hotline wenden: 0431 988-5897 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Alternativ können Sie auch eine E-Mail an unterstuetzungslehrkraefte.ukraine@bimi.landsh.de schicken.

Часті питання (FAQ): Допоміжний персонал для викладання німецької мови як другої мови (DaZ) у загальноосвітніх школах 

 • Хто може претендувати на вакансію допоміжного персоналу для викладання німецької мови як другої мови в загальноосвітніх школах для українських учениць та учнів? 

Подати заяву на цю вакансію можуть усі, хто має педагогічну освіту (бакалаврат, магістратуру або аналогічну). Крім того, необхідними є знання української мови на рівні рідної мови, а також базові знання німецької та/або англійської мови. Також Ви повинні надати дійсний дозвіл на проживання з дозволом на зайняття оплачуваною роботою.

 • Які документи потрібні для подання заяви? 

Нам потрібні заповнена заява, декларація про несудимість (див. веб-сторінку), автобіографія, сертифікати, а також копії документа, що посвідчує особу та посвідки на проживання і дозволу на роботу.

 • У мене немає копій сертифікатів. Чи можу я попри це подати заяву?  

Ви можете подати свою заяву навіть у тому випадку, якщо у Вас немає копій сертифікатів. У разі виникнення питань щодо цього звертайтеся на нашу гарячу лінію (тел. 0431 - 988 5897; з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год.).

 • Чи потрібна мені вакцинація від кору для роботи в загальноосвітній школі?  

Так, Вам потрібний дійсний статус захисту від кору. Підтвердженням цього має бути документ про щеплення або медична довідка.

Якщо у Вас ще немає дійсного статусу захисту від кору, Ви все одно можете подати заяву. В такому випадку Ви повинні будете надати доказ захисту від кору впродовж 6 тижні 

 • Кому слід надсилати заяву? 

Вашу заяву з необхідними документами надішліть, будь ласка, на функціональну поштову скриньку unterstuetzungslehrkraefte.ukraine@bimi.landsh.de .

Якщо Ви не матимете змоги надіслати свою заяву в електронному вигляді, Ви можете надіслати документи також поштою за такою адресою:

 

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Referat 25 – Unterstützungslehrkräfte Ukraine
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel 

 • Як виглядає процедура набору кадрів? 

Ви подаєте свою заяву з необхідними документами в електронному вигляді. В заяві, яка додається, Ви можете вказати побажання щодо працевлаштування (регіони, при необхідності конкретну школу). Потім документи перевіряються щодо їх повноти. Якщо певні документи будуть відсутні, ми зв’яжемося з Вами.

Після цього ми з’ясуємо, де в бажаних для Вас регіоні чи школі є можливість працевлаштування. 

 • Як оплачується викладацька діяльність? 

Оплата здійснюється на підставі колективного договору земель (TV-L) і залежить від Вашої освітньої кваліфікації та обсягу роботи. 

Для того, щоб Центр обслуговування персоналу (DLZP) зміг видати доручення про оплату, необхідно заповнити бланки з Вашими особистими даними. У разі працевлаштування такі будуть надіслані разом з договірними документами. 

Для здійснення платіжних операцій необхідно отримати німецький банківський рахунок. З цією метою зверніться, будь ласка, до місцевих банків та ощадних кас. 

 • Я є українським вчителем і вже впродовж деякого часу живу в Німеччині. Чи можу я також подати заяву? 

Так, Ви також можете подати заяву на оголошену вакансію. Після цього ми перевіримо, чи можна працевлаштувати Вас у якості допоміжного викладача або чи існує інша можливість Вашого залучення до шкільної служби. 

 • У мене є питання, яке не відображено в частих питаннях (FAQ). До кого я можу звернутися? 

Якщо у Вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь на нашу гарячу лінію: тел. 0431-988 5897 з понеділка по п’ятницю з 8:00 год. до 16:00 год.

Крім того, Ви також можете надіслати електронного листа на адресу unterstuetzungslehrkraefte.ukraine@bimi.landsh.de.

Kontakt

Unterstützung für Geflüchtete

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sollen so schnell wie möglich eine Schule besuchen können. Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst nahtlos in ein soziales Netzwerk eingebunden werden und in das Schulsystem integriert werden. Denn der Besuch einer Schule und der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen kann den jetzt so wichtigen Halt geben.

FAQ zum Schulbesuch

Ab wann und wo kann mein Kind eine Schule besuchen?

Die Schulen in Schleswig-Holstein nehmen geflüchtete schulpflichtige Kinder und Jugendliche sofort auf. Wenden Sie sich bitte direkt an die Schule, auf der das Kind aufgenommen werden soll. Wenn Sie unsicher sind, welche Schule für das Kind geeignet ist, wenden Sie sich bitte an das Schulamt im jeweiligen Kreis: mehr lesen

Коли і де моя дитина може почати відвідувати школу?
Школи федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн вже зараз приймають на навчання новоприбулих дітей та підлітків шкільного віку з України. Для отримання місця у школі потрібно звернутись безпосередньо до керівництва найближчої школи в тому окрузі, де Ви зараз проживаєте. Якщо Ви не знаєте, у яку школу можна віддати Вашу дитину, то звертайтесь, будь ласка, з цим питанням до окружного відомства у справах освіти за місцем вашого проживання (список та контакти інспекторів/-рок, що координують ці питання).

Sind ukrainische Kinder und Jugendliche in Deutschland schulpflichtig?

Ja, schulpflichtig sind in Schleswig-Holstein grundsätzlich alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre. Dies gilt auch für geflüchtete schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine.

Чи повинні українські діти та підлітки відвідувати школу у Німеччині?

Так, усі діти та підлітки віком від 6-ти до 18-ти років, що проживають у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, повинні відвідувати школу згідно з чинним законодавством. Ця норма поширюється також на новоприбулих дітей та підлітків з України. 

Wie werden Kinder und Jugendliche beim Deutschlernen unterstützt?

Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache erhalten eine umfangreiche Sprachbildung (Deutsch als Zweitsprache/DaZ). Im DaZ-Unterricht lernen sie, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen. Die jeweilige Schule stellt für jedes Kind fest, ob und was für einen DaZ-Unterricht es erhalten soll. Dies kann entweder in der so genannten DaZ-Basisstufe (reine DaZ-Klassen) oder bei fortgeschrittenen Deutschkenntnissen durch DaZ-Zusatzunterricht an der Regelschule geschehen. Auch in reinen DaZ-Klassen ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler in einzelnen Fächern am Unterricht der Regelschule teilnehmen („Teilintegration“). Weitere Informationen zum DaZ-Unterricht mehr lesen

Яка допомога у вивченні німецької мови надаватиметься дітям та підліткам?

Учениці та учні, рідною мовою яких є інша мова, ніж німецька, отримають змогу пройти ґрунтовну мовну підготовку з німецької як другої мови (нім. Deutsch als Zweitsprache або скорочено «DaZ»). На уроках німецької як другої мови діти та підлітки вивчатимуть мову та розвиватимуть навички усного і писемного мовлення. Персонал Вашої школи допоможе визначити, чи має Ваша дитина відвідувати уроки німецької як другої мови та у який клас слід розподілити дитину.

Якщо Ваша дитина не володіє німецькою мовою або має лише базові знання мови, то її буде розподілено у клас з вивчення німецької (навчання виключно німецькій мові). Діти, що мають високий рівень володіння мовою, одразу будуть включені у начальний процес та додатково відвідуватимуть уроки з німецької як другої мови на базі відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Діти, що спочатку навчатимуться у класах з вивчення німецької мови, зможуть паралельно відвідувати деякі уроки з інших навчальних дисциплін у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі (мова йде про так звану «часткову інтеграцію у навчальних процес» (нім. Teilintegration)). 

Додаткову інформацію щодо системи навчання та вивчення німецької як другої мови можна знайти за посиланням:Mehrstufenmodell der DaZ-Sprachbildung

Wo bekomme ich das notwendige Unterrichtsmaterial beziehungsweise digitale Arbeitsgeräte für mein Kind?

Bitte wenden Sie sich an die Schule Ihres Kindes oder an das zuständige Schulamt: mehr lesen

Де можна отримати необхідні навчальні матеріали чи комп’ютерне обладнання для моєї дитини?

З цим питанням можна звернутись до керівництва школи, яку відвідує Ваша дитина, або до окружного відомства у справах шкільної освіти за місцем проживання (список та контакти інспекторів/-рок, що координують ці питання).

Was ist, wenn wir in einer Landesunterkunft untergebracht sind?

Auch in einer Landesunterkunft besteht Schulpflicht und ihr Kind wird dort unterrichtet. Wenn Sie die Landesunterkunft verlassen, wird Ihr Kind eine Schule an Ihrem neuen Wohnort besuchen.

Як моїй дитині долучитись до освітнього процесу, якщо ми проживаємо у земельному пункті тимчасового перебування для біженців?


Згідно з чинним законодавством, обов’язок відвідувати школу поширюється також на дітей, що проживають у земельних пунктах тимчасового перебування. Шкільне навчання проходить безпосередньо у пункті тимчасового перебування.  Якщо Ви зміните місце проживання, то Ваша дитина буде відвідувати школу за новим місцем Вашого проживання. 

Thema Krieg im Unterricht

Der Krieg in der Ukraine und das Leid, das die Menschen dadurch erfahren, löst in ganz Europa große Betroffenheit, Sorge und Ängste aus. Das gilt nicht nur für die Erwachsenen. Auch Jugendliche und Kinder verfolgen die Nachrichten und können sich den medialen Bildern und Berichten nicht entziehen. Umso wichtiger ist es, dass sie auch wahrnehmen, dass Erwachsene ihre Nöte und Sorgen ernst nehmen und altersangemessene Wege finden, mit ihnen darüber zu sprechen.

Das Institut für Qualtiätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) hat Material im Fachportal.SH bei den Fächern Geschichte/Geographie und DaZ eingestellt. mehr lesen

Die Bundesregierung hat ein Faltblatt in leichter Sprache zu Falsch-Informationen über den Krieg von Russland gegen die Ukraine herausgegeben. mehr lesen

Informationen für Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine

FAQ zum Studium

Informationen für Studierende und Wisssenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine /Допомога в надзвичайних ситуаціях

Ukrainische Studierende, die an einer Hochschule in Schleswig-Holstein eingeschrieben und durch den Krieg in eine finanzielle Notlage geraten sind, können ab sofort eine Soforthilfe des Landes zur Existenzsicherung über das Studentenwerk SH beantragen.
Mehr Informationen gibt es unter: https://www.studentenwerk.sh/de/ueber-uns/neuigkeiten/2022/krieg-in-der-ukraine.html

Українські студентки і студенти, котрі навчаються в університетах або вищих школах землі Шлезвіг-Гольштейн та внаслідок війни потрапили у фінансову скруту, від сьогоднішнього дня можуть звертатися до Студентської  спілки Шлезвіг-Гольштейн з заявами про виділення невідкладної допомоги від землі Шлезвіг-Гольштейн, щоб мати змогу забезпечити своє подальше існування.

Додаткова інформація доступна за посиланням: https://www.studentenwerk.sh/de/ueber-uns/neuigkeiten/2022/krieg-in-der-ukraine.html

Hilfe für andere internationale Studierende / Допомога для інших іноземних студенток та студентів

Wenn Sie bedingt durch den Krieg in der Ukraine in eine finanzielle Notlage geraten sind, wenden Sie sich bitte an das International Center der Christian-Albrechts-Universtität zu Kiel, Jan Bensien,
E-Mail: jbensien@uv.uni-kiel.de

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
https://www.international.uni-kiel.de/de/betreuung-und-service/service-und-informationen/finanz-foerderungsmoeglichkeiten

Допомога для інших іноземних студенток та студентів

Якщо Ви потрапили у відносну фінансову скруту внаслідок війни в Україні, зверніться, будь ласка, до Міжнародного центру Кільського університету, до п. Яна Бензіена, електронна пошта: jbensien@uv.uni-kiel.de

Додаткову інформацію Ви знайдете за посиланням: https://www.international.uni-kiel.de/de/betreuung-und-service/service-und-informationen/finanz-foerderungsmoeglichkeiten

Hilfen für alle vom Krieg betroffenen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler/ Допомога для усіх студенток і студентів, науковиць та науковців, котрі  постраждали від війни

Unterstützung und Hilfsangebote für alle vom Krieg betroffenen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden Sie auch auf den Seiten des DAAD:
https://www.daad.de/de/der-daad/ukraine/hilfsangebote/

Допомога для усіх студенток і студентів, науковиць та науковців, котрі  постраждали від війни

Підтримку та пропозиції щодо допомоги для всіх студенток і студентів, науковиць та науковців, котрі постраждали від війни, Ви також знайдете на веб-сторінці DAAD: https://www.daad.de/de/der-daad/ukraine/hilfsangebote/

Geflüchtete Personen, die an einer Hochschule in Schleswig-Holstein ein Studium beginnen oder fortsetzen möchten, wenden sich bitte an das Studienkolleg der Fachhochschule Kiel oder unmittelbar an die jeweilige Hochschule:Біженці, які хочуть розпочати або продовжити навчання в університетах або вищих школах землі Шлезвіг-Гольштейн, зверніться, будь ласка, до Підготовчого коледжу Кільської Вищої школи (Fachhochschule Kiel) або безпосередньо до відповідних університету чи вищої школи.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Beratung und Betreuung von Studieninteressierten und Studierenden mit Fluchthintergrund
Paulina Borzyszkowski
Telefon: +49 431 880-4927
Mobil: +49 151 64191758
E-Mail: apply-international@uv.uni-kiel.de

Koordinator für Studienvorbereitung und Studienbegleitung geflüchteter und internationaler Studierender
Artur Shageev
Telefon: +49 431 880-3720
E-Mail: apply-international@uv.uni-kiel.de
Internet: https://www.international.uni-kiel.de/de/bewerbung-und-zulassung/zulassung/fluechtlinge

Кільський університет імені Крістіана Альбрехта
Консультації та підтримка зацікавлених у навчанні осіб, а також студенток і студентів з числа біженців
Пауліна Борцишковскі
Телефон: +49 431 880-4927
Мобільний телефон: +49 151 64191758
Електронна пошта: apply-international@uv.uni-kiel.de

Координатор підготовки до навчання та супроводу навчання біженців і іноземних студенток та студентів
Артур Шаґеєв
Телефон: +49 431 880-3720
Електронна пошта: apply-international@uv.uni-kiel.de
Інтернет: https://www.international.uni-kiel.de/de/bewerbung-und-zulassung/zulassung/fluechtlinge

Stiftungsuniversität zu Lübeck
Dr. Sabine Voigt
Telefon +49 451 3101-1250
E-Mail: sabine.voigt@uni-luebeck.de
Internet: https://www.uni-luebeck.de/aktuelles/luebeck-aktiv-fuer-die-ukraine.html

Фундаційний університет в м. Любек
Др. Сабіне Войгт
Телефон +49 451 3101-1250
Електронна пошта: sabine.voigt@uni-luebeck.de
Інтернет: https://www.uni-luebeck.de/aktuelles/luebeck-aktiv-fuer-die-ukraine.html

Europa-Universität Flensburg
E-Mail: edu.help@uni-flensburg.de 

Європа-Університет в м. Фленсбург
Електронна пошта: edu.help@uni-flensburg.de

Fachhochschule Kiel
Studienberatung für Geflüchtete
Dörte Heller
Telefon +49 431 210-1764
E-Mail: doerte.heller@fh-kiel.de

Marina Makurath
Telefon +49 431 210-1765
E-Mail: marina.makurath@fh-kiel.de

Studienkolleg
Telefon +49 431 210-4830
E-Mail: studienkolleg@fh-kiel.de

Internet: https://www.fh-kiel.de/international/international-office/internationale-studierende/informationen-fuer-gefluechtete-und-asylbewerberinnen/

Кільська Вища школа (Fachhochschule Kiel)
Консультації щодо навчання для біженців
Дьорте Геллер
Телефон +49 431 210-1764
Електронна пошта: doerte.heller@fh-kiel.de

Маріна Макуратх
Телефон +49 431 210-1765
Електронна пошта: marina.makurath@fh-kiel.de

Підготовчий коледж
Телефон +49 431 210-4830
Електронна пошта: studienkolleg@fh-kiel.de

Інтернет: https://www.fh-kiel.de/international/international-office/internationale-studierende/informationen-fuer-gefluechtete-und-asylbewerberinnen/

Hochschule Flensburg
Kanzlerin Sabine Christiansen
Telefon +49 461 805-1202
E-Mail: sabine.christansen@hs-flensburg.de

Vizepräsident Prof. Dr. Peter John
Telefon +49 461 805-1672
E-Mail: peter.john@hs-flensburg.de

Internet: https://hs-flensburg.de/international/infos-fuer-gefluechtete 

Фленсбургська Вища школа (Hochschule Flensburg)
Канцлерка Сабіне Крістіанзен
Телефон +49 461 805-1202
Електронна пошта: sabine.christansen@hs-flensburg.de

Віце-президент проф. др. Петер Джон
Телефон +49 461 805-1672
Електронна пошта: peter.john@hs-flensburg.de

Інтернет: https://hs-flensburg.de/international/infos-fuer-gefluechtete

Fachhochschule Westküste
International Office
Anne-Katrin Beck
Telefon +49 481 8555-173
E-Mail: beck@fh-westkueste.de
Internet: https://www.fh-westkueste.de/international/refugees/

Вища школа в м. Весткюсте (Fachhochschule Westküste)
Міжнародний відділ
Анне-Катрін-Бек
Телефон +49 481 8555-173
Електронна пошта: beck@fh-westkueste.de
Інтернет: https://www.fh-westkueste.de/international/refugees/

Technische Hochschule Lübeck
Vizepräsident Forschung und Internationales
Prof. Frank Schwartze
E-Mail: vpfi@th-luebeck.de
Telefon +49 451 3006-5728
Internet: https://www.th-luebeck.de/hochschule/aktuelles/neuigkeiten/beitrag/2022-02-25-stellungnahme-der-th-luebeck-zum-angriff-auf-die-ukraine/
oder
https://www.th-luebeck.de/en/studium-und-weiterbildung/internationales-incoming/refugees/sprachkenntnisse/

Технічна Вища школа в м. Любек (Technische Hochschule Lübeck)
Віце-президент у сфері досліджень та міжнародних справ
Проф. Франк Швартце
Електронна пошта: vpfi@th-luebeck.de
Телефон +49 451 3006-5728
Інтернет: https://www.th-luebeck.de/hochschule/aktuelles/neuigkeiten/beitrag/2022-02-25-stellungnahme-der-th-luebeck-zum-angriff-auf-die-ukraine/
або   
https://www.th-luebeck.de/en/studium-und-weiterbildung/internationales-incoming/refugees/sprachkenntnisse/

Muthesius Kunsthochschule
International Office
Maud Zieschang
Telefon +49 431 5198-501
E-Mail: fermweh@muthesius.de

Vizepräsident Prof. Michael Breda
Telefon +49 431 5198-403
E-Mail: breda@muthesius.de

Internet: https://muthesius-kunsthochschule.de/studieren/auslandsamt-fernweh-formulare/

Академія мистецтв Мутезіуса
Міжнародний відділ
Мауд Ціешанґ
Телефон +49 431 5198-501
Електронна пошта: fermweh@muthesius.de

Віце-президент проф. Міхаель Бреда
Телефон +49 431 5198-403
Електронна пошта: breda@muthesius.de

Інтернет: https://muthesius-kunsthochschule.de/studieren/auslandsamt-fernweh-formulare/

Musikhochschule Lübeck
International Relations Office
Iwona A. Kwiatkowski
Telefon +49 451 1505-323

Berit Harms
Telefon +49 451 1505-322
E-Mail: international@mh-luebeck.de

Музична академія в м. Любек
Відділ міжнародних зв'язків
Івона А. Квятковскі
Телефон +49 451 1505-323

Беріт Гармс
Телефон +49 451 1505-322
Електронна пошта: international@mh-luebeck.de

 

 

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link:

Datenschutz

Auswahl bestätigen