Navigation und Service

Thema : Landesplanung

Informationer på dansk

Letzte Aktualisierung: 29.12.2020

Den 31. december 2020 er delopstillingen af regionalplanen for Planområde I i Slesvig-Holsten til emnet Vindenergi på land trådt i kraft. Med delopstillingen implementeres de i delstatsudviklingsplanen fastlagte mål og grundprincipper, idet der udlægges prioritetsområder med præklusiv virkning for udnyttelse af vindenergi i planlægningsområdet.

Det slesvig-holstenske Planlægningsområde I støder op til kongeriget Danmarks territorium. Både områderne Weesby, Böxlund, Jardelund samt Wallsbüll / Handewitt (kreds Schleswig-Flensburg) og Süderlügum, Ellhöft, Westre samt Bramstedtlund (kreds Nordfriesland) er vedtagede grænsenære prioritsområder for vindenergi. Disse planer er den delvise bekræftelse af vindernergiområderne og de bestående vindmølleparker i regionalplanerne 1997 og 2012.

Den danske offentlighed og de pågældende danske myndigheder har haft indsigelsesret inden for rammerne af de over grænsen gående høringer om planopstillingen. Vurderingen af alle indsigelser er dokumenteret og offentliggjort på internettet. Således kan man for hver indvending følge med i, hvad der var sket med indsigelsen. Synopsisserne af indsigelserne kan findes nedenfor.

Mål og forløb af planlægningsprocessen beskrives udførligt i det samlede territoriale planlægningskoncept, hvortil der kan downloades en dansk synopsis her. Der findes en dansksproget eller en synopsis af alle væsentlige dokumenter, der har betydning over grænsen, og de kan downloades her:

Samlet territorialt planlægningskoncept-Uddrag på dansk

  • Delstatslig forordning for Regionalplan I
  • Delopstilling af Regionalplan I (tekstdel)
  • Amtskort over Regionalplan I
  • Datablade for de grænsenære potentielle arealer og prioritetsområder for vindenergi
  • Uddrag af miljørapporten for Regionalplan I
  • Grænsenære FFH-undersøgelser
  • Sammenfattende erklæring iflg. ROG § 10, stk. 3
  • Etablering af overvågningsforanstaltninger iflg. ROG § 8, stk. 4
  • Belæring om klageadgang ved rettens hjælp.

Tekstdel, Kort, Datablade

Miljørapport og FFH-undersøgelser

Supplerende dokumenter

Planlægningskoncept

Samlet territorialt planlægningskoncept-Uddrag på dansk

Høring om tredje planudkast.

Den 17. december 2019 vedtog delstatsregeringen det tredje udkast til opdateringen af vindkapitlet i Delstatsudviklingsplan 2010 samt det tredje udkast til den faglige opdatering af de tre regionalplaner for Planlægningsområde I til III. Dermed blev der startet en ny høringsrunde. Fristen for indgivelse af tilkendegivelser sluttede den 13. marts 2020. Der blev afgivet ca. 3.200 tilkendegivelser. Fra Danmark blev der afgivet 15 tilkendegivelser. De blev efterfølgende vurderet og er inkorporeret i de fjerde planudkast.

Høring om det fjerde udkast af regionalplanerne Vindenergi

Den 15. september 2020 vedtog delstatsregeringen det fjerde udkast til de tre regionalplaner Vindenergi for planlægningsområderne I til III. Dermed blev der også indledt en ny høringsrunde, der var begrænset til ændringerne i planen. Fristen for indgivelse af tilkendegivelser sluttede den 23. oktober 2020. Der blev afgivet ca. 580 tilkendegivelser. Fra Danmark blev der afgivet 12 tilkendegivelser. Ved vurderingen var der tilbage kun nogle redaktionelle behov for ændringer, som ikke nødvendiggjorde en ny udfærdigelse. Derfor kunne regionalplanerne vedtages endeligt af Kabinettet den 29. december 2020.

Hvor det var relevant, blev tilkendegivelser taget med i afgørelserne til regionalplanerne Vindenergi. I den udstrækning tilkendegivelser førte til ændringer i planudkastet, blev dette også udtrykkeligt belyst i databladene til de berørte arealer. Vurderingen af tilkendegivelser, der ikke førte til ændringer af planudkastet, blev som regel kun vist i de synopser, der er til disposition til at blive downloadet. Tilkendegivelser, der blev afgivet fra Danmark, er medtaget i tysk oversættelse i de tyske synopser, og desuden i disse uddrag på dansk.

Sådan finder du din tilkendegivelse

Vurderingen af tilkendegivelserne blev dokumenteret i form af synopser i tabelform. I disse er hver tilkendegivelse gengivet ordret og forsynet med en stemme fra delstatsplanlægningsmyndigheden. Så kan enhver der har gjort indsigelse sætte sig ind i, hvordan en indsigelser er blevet håndteret. Vi beder om forståelse for at vi af databeskyttelsesårsager kun offentliggør synopserne i anonymiseret form. Der har ikke været individuel besvarelse af indvendingerne.

Bemærkning til tilgængelighed

Dokumenterne indeholder til dels tabeller og kort og er derfor ikke tilgængelige. Hvis dit oplæsningsprogram ikke gengiver informationerne korrekt, bedes du henvende dig til delstatsplanlægningen på e-mailadressen windenergiebeteiligung@im.landsh.de.

Ergänzende Informationen

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link:

Datenschutz

Auswahl bestätigen

Mastodon