Landesportal Schleswig-Holstein

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es hier.

Ankommen in Schleswig-Holstein

© Hans Kohrt

مدرسه

سیستم مدرسه در آلمان

سیستم آموزش در آلمان از بخشها، سطوح و قسمت‌های زیادی تشکیل شده‌اند. شما می‌‌توانید هر یک از سازمانها و مؤسساتی که فرزندان شما باید در آنجا تحصیل کنند، و یا خود شما ( وابسته به سنّ افراد)، می‌‌توانید به تحصیل بپردازید، در یک نگاه (بصورت خلاصه)، فعالانه دنبال و پیدا کنید. در این نمودار (گرافیک)، در مورد سیستم آموزش و پرورش آلمان، شما در بالا یک سطر برای ابراز سنّ و یک سطر پایین آن، برای پایه (رتبه) کلاس، پیدا می‌‌کنید. با کلیک کردن، شما وارد لیست انواع مدارس مربوطه می‌‌شوید. در قسمت فلش شما می‌‌توانید تشخیص دهید، فرزند شما در کدام مدرسه، و بعد از داشتن کدام کارنامه پایانی، می‌‌تواند به تحصیلات خود ادامه دهد.

Grafik zum Bildungssystem

بچه‌های پناهجو، آلمانی‌ می‌‌آموزند

برای تمام بچه‌ها و نوجوانها که در ایالت شلزویگ‌-هلشتین زندگی‌ می‌‌کنند ومحل اقامت دائم دارند و مقر اصلی‌ آنهاست، مدرسه رفتن اجباری است. آنها حتی‌الامکان از همان روز اول آلمانی می آموزند.

آموزش در مراکز دَتس

مراکز دَتس به یک مدرسه موجود وابسته و انواع مختلف مدارس را شامل می‌‌شوند. و در منطقه سکونت، درس آلمانی‌ را سازمان می‌‌دهند. این بدین معنی‌ است که بچه‌ها و نوجوانها که برای آنها مدرسه رفتن اجباری است، بدون دانستن زبان آلمانی‌ و یا دانستن بسیار کم زبان آلمانی‌، در یک مرکز، بوسیله آموزگاران مجرب، آموزش می‌‌بینند.

هدف اینست که بچه‌ها و نو جوانان بتوانند در مدرسه، با موفقیت همکاری کنند و تا جایی‌ که راندمان و توانایی‌ فردی آنها ایجاب می‌‌کند، یک مدرک پایانی کسب کنند، جدا از اینکه، با کدام زبان مادری صحبت میکنند و از کدام کشور هستند.

مدل چند مرحله‌ی

بچه‌ها و نوجوانان قاعدتاً از مرحله پایه شروع می‌‌کنند: دراین مرحله به آنها در حوزه‌ها و شهرهای بدون حوزه، بطور میانگین ۲۵ ساعت در هفته درس داده می‌‌شود. ولی‌ حتی‌الامکان درس زبان نیز روزانه حداقل دو ساعت یاد می‌‌گیرند و بقیه وقت قبل از ظهر را با بچه‌های دیگر، همگی‌ در کلاسهای عادی درس فرا می‌‌گیرند. آموزگاران تصمیم می‌‌گیرند، چه مدت دانش‌ آموزان باید در مرحله پایه درس بخوانند.

بعد از آن به مرحله ساختار می‌‌روند. یعنی‌ دانش‌اموزان کلاسهای دَتس مرحله پایه را ترک و به کلاسهای درس عادی می‌‌روند، بعضی مدرسه را عوض می‌‌کنند. علاوه بر درس معمولی‌، بچه‌ها چهار تا شش ساعت از طرف آموزگاران دَتس، آموزش داده می‌‌شوند. در مرحله آخر دانش‌اموزان دختر و پسر در کلاسهای منظّمِ عادی (قانونی) شرکت می‌‌کنند. آنها بوسیله آموزگاران زن و مرد، هر هفته ،ولی‌ بطور منظّم، برای ارتقا سطح زبان پشتیبانی‌ ویژه می‌‌شوند.

مرکز آموزش حرفه‌ای منطقه‌ای (اِر ب تست) و مدارس آموزش حرفه‌ای (ب ب اِس)

در مرکز آموزش حرفه‌ای منطقه‌ای (اِر ب تست) و مدارس آموزش حرفه‌ای (ب ب اس) دانش آموزان دختر و پسر موظّف به آموزش حرفه‌ای، که نیاز به کلاسهای دَتس ( "آلمانی‌ به عنوان زبان دوم") دارند، در پروسه یادگیری زبان و ادغام، سرپرستی و پشتیبانی‌ میشوند.

در رشته آموزش، کلاس ادغام برای حرفه دَتس (ب ‌ای ک - ‌دَتس)، دانش آموزان دختر و پسر را ابتدا برای کسبِ شایستگی زبان آلمانی‌، در سطح آ ۲ را ممکن می‌‌سازد، که با آن متعاقباً با آمادگی برای کارآموزی، از طریق شلزویگ - هلشتین (آ و - اِس ه) همراهی، و بوسیله کسب بیشتر زبان، یک آمادگی شغلی‌ پیدا میکنند و می‌‌توانند اولین مدرک پایانیِ (اِ اس آ) آموزش عمومی را کسب کنند. هدف، گذار به یک کار آموزی دو وجهی یا رفتن به مدرسه تمام وقت است.

Teilen: