Landesportal Schleswig-Holstein

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es hier.

Ankommen in Schleswig-Holstein

© Hans Kohrt

رفتن به مهد کودک (کیتا) – مهم برای فرزند شما

تقریبا تمام بچه‌ها در آلمان به مهد کودک (کیتا) می‌‌روند، تا شش سالگی ،قبل از اینکه به مدرسه بروند.آنها تحت مراقبت به اینجا می‌‌آیند تا با هم بازی کنند، بخوانند، کاردستی درست کنند، نقاشی کنند و بدون زوریاد بگیرند. رفتن به مهد کودک، برای بچه‌های شما بهترین پیش‌زمینه را برای دوستی و رفاقت با بچه‌های دیگر فراهم می‌‌کند تا زبان آلمانی‌ را بیاموزند. در اینجا بچه‌های شما را با این هدف یاری و پشتیبانی‌ می کنند تا با بچه‌های دیگر حرف بزنند. غیر از این، رشد و پیشرفت بچه‌ها مدّ نظر قرار می‌‌گیرد و حمایت می‌‌شود و آنها را برای رفتن به مدرسه خوب آماده می‌‌کنند. در مهد کودک (کیتا) هر بچه‌ای را با در نظر گرفتن توانمندیهایش، استعدادهایش علاقه مندیهایش پشتیبانی‌ می‌‌شود، بدون دادن نمره برای راندمان فعالیتش و بدون تنبیه بدنی.

شما نیز به عنوان والدین می‌‌توانید از مهد کودک (کیتا) سود ببرید. شما می‌‌توانید مرتباً با نیروهای متخصص تعلیم و تربیت، درباره پیشرفت کودکتان گفتگو کنید. غیر از اینها مهد کودک شما را در رابطه با سٔوالهای راجع به پرورش و تعلیم و مشکلات ضروری و فوری، پشتیبانی‌ و یاری می‌‌کند. در یک مهد کودک شما می‌‌توانید والدین دیگر بچه‌ها را ملاقات کنید و آشنا شوید، با یکدیگر تبادل نظر کنید و دوستی بگیرید. اگر مایل باشید، شما می‌‌توانید در زندگی‌ روزانه کیتا شرکت کنید برای یک اقدام ثابت و یا همگانی وقتی‌ برای مثال، برای بچه‌ها داستانی را از وطن خود تعریف می‌‌کنید و یا اینکه چیزی را در فر می پزید.وقتی‌که فرزند شما به مهد کودک (کیتا) می‌‌رود، شما هم وقت آزاد بدست می‌‌آورید تا برای مثال به دوره کلاس زبان آلمانی‌ بروید و یا یا به یک اداره دولتی برای انجام کاری مراجعه کنید.

شما از جامعه محل زندگی‌ خودتان، می‌‌توانید اطلاعات راجع به اینکه کدام کیتا در محل سکونت وجود دارد، بدست آورید. شما می‌‌توانید این اطلاعات را هم در اینترنت پیدا کنید و بخوانید.

آیا بچه های شما حقی‌ برای داشتن جا در مهد کودک (کیتا) دارند؟

فرزندان پناهندگان و پناهجویان طبق §24 کتاب قانون اجتماعی، این حق را دارا هستند، برای رفتن به نهادهای مهد کودک و نگهداری روزانه بچه‌ها پشتیبانی‌ و حمایت شوند، اگر والدین آنها بتوانند عنوان اقامت، اجازه اقامت طبق قانون AsylG یا اینکه دولدونگ (تحمل)، طبق قانون AufenthG ارائه کنند. در این رابطه شاغل بودن والدین الزامی نیست. به محض اینکه کودک شما یکساله شد، تا زمانی‌ که باید به مدرسه برود، حق قانونی برای داشتن جا در مهد کودک را دارا می‌‌باشد. برای بچه‌ها تا سنّ سه سالگی این امکان نیز به عنوان گزینه وجود دارد تا در مکان نگهداری روزانه بچه‌ها در گروه کوچکتری مواظبت شوند. این حق، شامل مراقبت نصف روزه، در پنج روز هفته می‌‌باشد و در صورت لزوم بیشتر می‌‌شود.

چگونه شما میتوانید برای یک جا در مهد کودک (کیتا) نام نویسی کنید؟

شما می‌‌توانید در جامعه محل سکونت خود تقاضای یک جا در مهد کودک (کیتا) بدهید. از آنجائی که نمی‌ شود همیشه فورا یک جای خالی‌ را بدست آورد،وقتی‌ که تمام جاها چه در مهد کودک، و چه در نگهداری روزانه بچه‌ها پر باشند، تقاضای خود را هر چه زودتر برای اینکار بدهید. بدینوسیله جامعه محل زندگی‌ شما این امکان را می‌‌یابد، ارزیابی کند و در صورت لزوم جای بیشتری را در نظر بگیرد. طبیعی است که شما خود نیز می‌‌توانید در محل سکونت خودتان مستقیماً با مهد کودک و یا افرادی که نگهداری روزانه بچه‌ها را تعهد می‌‌کنند تماس حاصل کنید. حتما آنجا به شما اطلاعات بیشتر را خواهند داد. در آنجا همچنین متوجه خواهید شد که برنامه روزانه در مهد کودک چگونه است و چه تعلیم و تربیتی در آن صورت می‌‌گیرد.

تقریبا در تمام مهدکودک‌ها شما می‌‌توانید در روزهای اول پیش فرزندتان بمانید و زندگی‌ روزانه را در مهد کودک (کیتا) با هم تجربه کنید. این عمل باعث می‌‌شود که خو گرفتن آسانتر شود و ا‌و در خود احساس اطمینان و امنیت کند.

چه کسی‌ هزینه مواظبت دریک کیتا را به عهده می‌‌گیرد؟

اگر درآمد شما فقط ازALGII یا برای تامین زندگی‌ طبق قانون مربوط به تقاضا کنند گان پناهندگی دریافت می‌‌کنید، فرزندان شما می‌‌توانند به کیتا (Kita)و یا مهد نگهداری بچه‌ها (Tagespflegestelle) بدون پرداخت شهریه بروند. در محل سکونت خود سوال کنید، آنجا به چه ترتیب است و چگونه باید تقاضای معاف شدن از شهریه را انجام داد.

اگر شما بر عکس درآمد دارید، باید خود را در مخارج مهد کودک سهیم کنید. معمولا خانواده‌های با درامد کم و خانواده‌های با بچه‌های زیاد در نهادهای مهد کودک و در مهد نگهداری روزانه بچه‌ها تخفیف می‌‌گیرند. اطلاعات بیشتر را در این باره نیز در جامعه محل زندگی‌ بدست می‌‌آورید.

والدین نزد چه کسی‌ اطلاعات دریافت می‌‌کنند؟

تا چه اندازه می‌‌تواند حق حمایت در رابطه با مهد کودک یا در رابطه با محلّ نگهداری روزانه بچه‌ها معتبر باشد را، جامعه محل سکونت مطّلع می‌‌سازند.

یک نمای کلی‌ به عرضه پیشنهادات در محلّ را می‌‌توان اغلب بر روی سایت اینترنتی اداره بخش (شهری) یا نیز اینکه از طریق پُرتال - کیتا (مهد کودک) در تمام ایالت بدست آورد.

Kita Portal SH

در کنار آن می‌‌توانند اشخاص دارای حق سرپرستی (قاعدتاً والدین) به اداره منطقه رجوع کنند.

افراد فامیل، حمایت لازم را اغلب در مراکز فامیل پیدا می‌‌کنند. آنجا غیر از اینها ، گروه‌های والدین - کودک عرضه می‌‌شوند، که می‌‌توانند گذار به یک مهد کودک عادی روزانه را آسانتر کنند.

اطلاعات بیشتر

Teilen: